Dịch Vụ

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Hoãn Lại Là Gì? Ghi Nhận Khi Nào?

Điều kiện được ghi nhận của thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì

  • Thứ nhất, thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại thực hiện theo nguyên tắc bù trừ. Trường hợp được ghi nhận khi số thuế thu nhập hoãn lại phải trả khi phát sinh trong các năm và số thuế thu nhập hoãn lại này đã có từ những năm trước.
thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì
thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì
  • Thứ hai, loại thuế TNDN hoãn lại này được ghi nhận từ chi phí thuế hoãn lại. Việc xác định rõ kết quả của các hoạt động kinh doanh, trường hợp được phát sinh từ các giao dịch trước đó và được ghi vào vốn chủ sở hữu.
  • Trong trường hợp nếu thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc áp dụng những hồi tố thay đổi về chính sách kế toán cũng như điều chỉnh các sai sót trọng yếu ở những năm trước làm phát sinh ra những khoản chênh lệch tạm thời. Và kế toán phải ghi nhận bổ sung những khoản thuế thu nhập hoãn lại này bằng cách phải điều chỉnh để giảm số dư đầu năm dựa trên tài khoản 421 – lợi nhuận chưa phân phối và số dư đầu năm tài khoản 347 – thuế thu nhập hoãn lại cần phải trả.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH GREEN MAISON (GMS CONSULTING)

Địa chỉ: 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Websitegms.com.vn

Fanpage: GMS Consulting

SĐT: 0909 23 4545

Mail: kinhdoanh@gms.com.vn

0/5 (0 Reviews)

Tin tức liên quan

Back to top button